Po práci následuje luční mše u obnovené kapličky zasvěcené sv. Františkovi

Autor:

Akce:

Pořadatel:

Hodnocení: 
2 b.