Při pomyšlení na něhu této hraběnky se i před kosou tráva chvěla radostí

Autor:

Akce:

Pořadatel:

Hodnocení: 
32 b.