Během desetidenního tábora v Křivolíku se nám podařilo postavit více než polovinu střechy nad kuchyní z doby železné. Cesta to byla dosti strastiplná, ale ani déšt, ani vlci, nic nás nezastavilo!

Autor:

Akce:

Pořadatel:

Hodnocení: 
18 b.