Změnám velkým předchází změny maličkostí (dotloukání hřebíků)

Autor:

Akce:

Pořadatel:

Hodnocení: 
38 b.