Štěstí je táhnout za jeden provaz

Autor:

Akce:

Pořadatel:

Hodnocení: 
13 b.